BEL BOYUN SIRT AĞRISI: NEDEN ŞİMDİ ?

Belimizde lokalize ağrı olduğunda hiçbirirmiz bunun komşu veya uzak bir organla ilişkili olabileceği fikrini önemsemeyiz. Ama gerçekte yan oda da yangın olduğunda bitişik odanın etkilkenmediğini düşünebiliyormusunuz. Mesela asit şişeleri ve konserve kanavozlarını yan yana yatırdığınızda bir süre sonra konserveleri bozabileceğini biliyoruz. Aynı ölçüde uzak fakat ilintili bir organ da omurgamızı indirekt pozisyon almaya veya değiştirmeye zorlayabilir. Uzun vadede sonuç kundakçıdan gözümüzü kaçırdığımızda kronik bir probleme dönüşür. Vücudumuza bütüncül baktığımızda omurga fıtıtğı, kayması ya da fraktürü her neyse; travma öyküsü yoksa muhtemelen komşu veya dolaşımsal ağda önemli bir organın gazabına uğramıştır. O halde belimizi iyileştirelim derken o sinsi kundakçıyı ciddiye almayacakmıyız. Mesela üst batın organları ,zarlarını ve diyaframı inerve eden sinir aracılığıyla boynu bozabilirler. Ya da bir rahim, idrar torbası ve kalın bağırsak şikayetleri sacrum denilen ve belin lumbal kısmını etkileyen kemiği bozabilir. Şikayetle vücut başedemediğinde kronik ağrı yolağı aktif olabilir. Ya da sırt omurlarımız aslında iç organları inerve eden sempatik ganglionların çıkış yeridir. İç organlarımızı alart haline sokan bütün problemler aşırı segmental inervasyonla sırtı etkiler. Omurgamız aslında arka bahçesinin kirinden tozundan , komşu mahallenin sorunlarından , yan apartmanın koridorlarından sorumludur ve etkilenmeden edemez. Fonksiyonel tıp bize belimizi tedavi etmeye çalışırken vücudu bir bütün olarak ele alıp kaybolan sağlığın nerede sekteye uğradığını bulmamızı emreder. Çünkü orayı düzeltmeden yaptığımız her tedavi dışarıdan geçici bir müdaheledir.

27.12.2022